Overzicht portfolio

collectieve tuinen | leeuwenveld

>
>
Saskia de Wit, leeuwenveld,

Locatie: Weesp
In opdracht van: vereniging van eigenaren
Ontwerp: 2019

aanleiding

Leeuwenveld II Blok 1 ligt op het grensvlak tussen het Vechtstadje Weesp en de Bloemendalerpolder. De openbare ruimte vormt een aantrekkelijke route langs water en groen van het centrum naar de polder.

Het blok is ontworpen rondom een parkeerterrein, met in het midden een gemeenschappelijke binnentuin. De afgelopen jaren wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van de binnentuin. Door hoge betredingsgraad is het gras hard achteruit gegaan. Gevraagd wordt naar een nieuw ontwerp voor een ondergrond, die beter bestand is tegen de hoge betreding.

Het is een uitdaging om in een gebied met zo'n hoge woningdichtheid een ontwerp te maken dat zowel een oplossing biedt voor de hoge betredingsgraad, als het groene karakter en de ecologische waarde versterkt.