Overzicht portfolio

openbare ruimtes | tussen wijk en dijk

>
>
Saskia de Wit, tussen wijk en dijk,

Locatie: Amsterdam-Noord
In opdracht van: bewoners
Ontwerp: 2020

aanleiding

Het rioolpad was oorspronkelijk een kwelsloot aan de binnenzijde van de Nieuwendammerdijk. In de jaren 30 werd tuindorp Nieuwendam gebouwd, waarbij de sloot een overkluisd riool werd. Zo ontstond het rioolpad, als een zoom tussen dijk en wijk.

Het is een rommelig lint, met beplanting erlangs, een speeltuin, onbestemde terreintjes, en Het Gebouw, ooit een kerk en jongerensoos, nu wachtend op nieuwe functies. Er zijn verschillende initiatieven voor delen van dit lint. Zo zijn er plannen om het asfaltveldje te transformeren zodat er meer gebruik mogelijk is en tevens de ecologische waarde wordt verhoogd, er zijn plannen voor Het Gebouw, de beplanting langs het pad wordt door bewoners en gemeente gezamenlijk onderhouden.

Echter, een overkoepelende visie ontbreekt. Door middel van een dergelijke visie zouden de afzonderlijke initiatieven een meerwaarde voor elkaar kunnen genereren, duurzamer zijn, zou het gebied sterker staan in toekomstige veranderingen, en vooral zou het rioolpad een betekenis kunnen krijgen voor een sterkere samenhang tussen dijk en wijk.