Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

the non urban garden

Kunstvereniging Diepenheim vroeg hedendaagse kunstenaars om onderzoek te doen naar de 'non urban garden' en op basis daarvan een project te realiseren rondom Diepenheim. Dit boek biedt een overzicht van deze projecten en daarnaast zijn vier specialisten uitgenodigd hun visie te geven op de non urban garden. 

 

binnentuin/buitenplaats

De tuin plaatst zich buiten, en creëert een afstand tot, de context. Waar 'binnen' het alledaagse van het metropolitane landschap is, geven tuinen de mogelijkheid om daar tijdelijk aan te ontsnappen: buiten. En het tegengestelde is ook waar: als de alomtegenwoordige metropool 'buiten' is, biedt de beschutte plek van de tuin een binnen, een tijdelijk toevluchtsoord. Het creëren van een drempel tussen binnen en buiten, buiten en binnen, geeft aan de tuin het gevoel van een gewijde plek, teruggetrokken van de ruimte van het dagelijks leven. De nauwe, zintuiglijke betrokkenheid van de bezoeker met de ruimte, de vorm, de materialen van de tuin maakt van de tuin een plek: een hier ten opzichte van overal: ‘binnen’-tuin. Een plek om je even terug te trekken uit het dagelijks leven – het otium van de oude buitenplaats – om jezelf buiten de dagelijkse realiteit te begeven: ‘buiten’-plaats. De tuin plaatst zich buiten, en creëert een afstand tot, de context. Daarmee is elke tuin Non-Urban.


In Peter Sonderen Joop Hoogeveen en Marlies van Hak red. The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw AFdH uitgevers 2014 pp. 75-81.