Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Saskia de Wit > ontwerpvisie

Saskia de Wit, visie - betekenisvolle plek Saskia de Wit, visie - ervaring van de plek Saskia de Wit, visie - ruimtereeks Saskia de Wit, visie - weerspiegeling Saskia de Wit, visie - tekening om kwaliteiten ruimte te onderzoeken
Ontwerp

Het doel van mijn ontwerpen is het creëren van betekenisvolle plekken waar mensen graag zijn, als een weerspiegeling van het aanwezige (stedelijk) landschap. Met het juiste evenwicht tussen omgeving, ontwerp en details. En met respect voor historie, natuur en cultuur. Elk project is afgestemd op de specifieke plek en de opdrachtgever of gebruiker.

Bij het ontwerpen spelen drie thema’s de hoofdrol: context, ruimtebeleving en natuurweergave. Binnen het kader dat door deze thema’s wordt gecreëerd, worden de verschillende wensen van de gebruiker met elkaar in verband gebracht en krijgen een vanzelfsprekende plek.

Genius Loci

Elk ontwerp is een afspiegeling van de historische, functionele, biologische en ruimtelijke complexiteit van het landschap. Landschap is een breed en gelaagd begrip. Het omvat natuur-, cultuur- en stedelijke landschappen. En alle mengvormen daarvan. De genius loci, de geest van de plek, geeft aan wat een plek is, maar ook wat het zou kunnen zijn, zijn verborgen eigenschappen. Door dit zichtbaar te maken, kan een tuin, park, plein, je verbonden laten voelen met een plek, zodat je je ermee kan identificeren, en je thuis voelen in het hier en nu. De natuurlijke gegevenheden van de plek - zoals bodem, reliëf en bezonning - spelen een rol, maar ook bijvoorbeeld zichtlijnen, verkaveling, bouwstijlen, bestaande beplanting, kleuren en texturen uit de omgeving...

Ruimtebeleving

De visueel-ruimtelijke beleving staat voorop, de veranderende ervaring van de ruimte en van de elementen daarin wanneer men door de ruimte beweegt. Aspecten als kleur, het spel van licht en schaduw, de textuur van de bestrating en de veranderingen door de seizoenen heen, ondersteunen deze beleving.

Natuurweergave

Natuur is een inherent onderdeel van de hedendaagse stad - dagelijkse natuur, zintuiglijke natuur, natuurlijke processen. Elk ontwerp is hier een cultuurlijke interpretatie van. Deze verbeelding wordt tot stand gebracht door condensatie of door abstractie: een hoorn des overvloeds, of juist minimalistische eenvoud. Het aspect tijd - seizoenen, geschiedenis, groei, bloei en verval - speelt hierbij een belangrijke rol: het voorbijgaan, de vergankelijkheid wordt in het ontwerp extra zichtbaar gemaakt.

De tekening

Het belangrijkste middel in het ontwerpproces is de tekening, en in mijn werk is dat vooral de handgemaakte tekening. Tekenen met de hand is een speciale manier van hoofd-hand coördinatie, een manier om scherper te kijken. Door te tekenen worden situatie en programma geanalyseerd; door te tekenen worden de mogelijkheden onderzocht; door te tekenen worden de consequenties van gekozen uitgangspunten, voorwaarden en normen, en de beeldende en ruimtelijke kwaliteiten van een ontwerp aan de opdrachtgever zichtbaar gemaakt.