Over Saskia de Wit

Opleiding Ik heb mijn opleiding tot tuin- en landschapsarchitect genoten aan de Wageningen Universiteit (1987-1993), met een aanvulling in architectuur en stedenbouwkunde aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft (1990-1992).

Ontwerppraktijk In 1998 heb ik Saskia de Wit Landschapsarchitectuur opgericht, wat in 2015 saskia de wit tuin en landschap werd. Ik heb gewerkt als ontwerper bij Jacobsen Landscape Architects (Cheltenham UK, 1992-1993) en bij de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting in Rotterdam (2004-2005).

Onderzoek Een belangrijke pijler van mijn werk is onderzoek. Het eerste thema is de tuin, als ontwerpcompositie een expressie van natuur en landschap. In samenwerking met Rob Aben heb ik het boek ‘De Omsloten tuin’ geschreven, dat is gepubliceerd in 1998, met een Engelse vertaling in 1999. Daarna zijn er verscheidene publicaties geweest en in 2014 ben ik gepromoveerd met het proefschrift ‘Hidden Landscapes; The Metropolitan Garden and the Genius Loci’. Het tweede onderwerp is de vorm en ontstaansgeschiedenis van het (Nederlandse) landschap, met als belangrijkste resultaat het boek ‘Dutch Lowlands’ in 2009.

Onderwijs Sinds 1993 ben ik verbonden aan voor de Leerstoel Landschapsarchitectuur aan de Faculteit Bouwkunde in Delft, waar ik als universitair docent betrokken ben bij onderzoek, onderwijs en organisatie. Ook heb ik lesgegeven aan andere onderwijsinstellingen, zoals de Academies van Bouwkunst in Amsterdam en Groningen en de Rietveldacademie in Amsterdam.

 

Download CV als pdf

Saskia de Wit