Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

tuin en landschap

Tuin en Landschap is het Nederlandse vakblad voor de groenvoorziening, gericht op hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers, tuin- en landschapsarchitecten, ontwerpers en groenbeheerders, met artikelen over sortiment, tuinaanleg en onderhoud, ontwerp en beheer van de groene ruimte. 

In het themanummer van Tuin en Landschap ‘De Spelende Mens’ zijn samen met de NVTL 10 projecten geselecteerd waarin spelen in de breedste zin van het woord een meerwaarde levert aan de openbare ruimte en aan verschillende facetten in de samenleving. 

 

de spelende mens

In het inleidende artikel, geschreven in samenwerking met Johan Meeus, toont de geschiedenis van spelen in Amsterdam hoe nauw verweven spelen en de openbare ruimte altijd zijn geweest. 

Spelen in de breedste zin van het woord maakt de openbare ruimte leefbaar. Ook het omgekeerde is het geval: een leefbare openbare ruimte daagt uit tot spelen en prikkelt de samenleving tot ongekende experimenten. Hoe ontwerp je omgevingen die grote en kleine spelers uitdagen tot bewegen, verkennen, ontmoeten en onderzoeken? Enkele criteria waar de openbare ruimte aan dient te voldoen:

• veilig: een plek waar men zonder gevaar (fysiek, sociaal en mentaal) kan verblijven;

• ruimtelijk: onderscheidend in het stadsweefsel, afgeschermd van en verknoopt met de omgeving;

• afwisselend: aanleidingen voor allerhande spelvormen, aanwezigheid van andere kinderen en volwassenen, plaats om te zien en gezien te worden;

• toegankelijk: op eigen houtje bereikbaar, dichtbij huis, gunstig gelegen, uitnodigend;

• betrokken: meerdere partijen participeren in ontwerp, aanleg en onderhoud; sociale controle;

• avontuurlijk: experimenteel, on-alledaags, uitdagend, grensverleggend voor jong en oud, groot en klein.


in tuin en landschap 2015 oktober nummer 21. In samenwerking met Johan Meeus.