Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Artikelen > rondetafelgesprek

Saskia de Wit, rondetafelgesprek,

in de tuin

Ruimte is het driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). Het rijk geïllustreerde magazine snijdt op een toegankelijke manier ruimtelijke en stedenbouwkundige thema’s aan.

Nummer 42 wierp zijn licht op het fenomeen tuin. Er zijn voor ruimtelijk planners tal van goede redenen (klimaatopwarming, biodiversiteit, ruimtegebruik) om de Vlaamse tuinen ernstig onder de loep te nemen. Zeker in een gewest waar verdichting, kernversterking, het vrijwaren van de schaarse open ruimte en het klimaatadaptief maken van onze leefomgeving urgente agendapunten zijn geworden. Volgens recente gegevens wordt pakweg tien percent van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door private tuinen; wanneer je de definitie verbreedt naar ‘woongroen’, komen we uit op zowat een derde van van de onbebouwde ruimte in ons woongebied. Indrukwekkende cijfers van iets wat tot nu toe onder de radar van de ruimtelijke planning is gebleven.

 

De tuin is dood lang leve de tuin

Ruimte bracht tuinexperts en onderzoekers rond de tafel voor een gesprek over de toekomst van de Vlaamse tuinen: Geert Meysmans, Pieter Foré en Saskia de Wit, met Paul Geerts als moderator. Een delicaat onderwerp, zo bleek algauw. Tuinen zouden weliswaar een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit, maar de doorsnee Vlaming blijft verknocht aan zijn particulier huis-met-tuin en wenst geen bemoeienis van buitenaf. Het werd een geanimeerd gesprek, maar uiteindelijk werd iedereen het roerend eens: we moeten naar een nieuwe definiering van de 'de tuin'. 


in Ruimte juli 2019 nummer 42 p. 20-27. tekst Koen Raaymaekers.