Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Artikelen > otium et negotium

Saskia de Wit, otium et negotium,

onze eigen tuin

Vier keer per jaar verschijnt een informatief, eigenzinnig en onafhankelijk tuin tijdschrift met dieper gravende, prettig leesbare artikelen van kenners over vormgeving en beplanting van de tuin, groente en fruit, tuingeschiedenis en -literatuur, kunst en natuur. 

 

otium et negotium

In een tuin komen het klassieke ideaal van otium (ontspanning, contemplatie en zinnelijk genieten) en netotium (arbeid, zaken, dagelijkse beslommeringen) samen. Het tuinieren, de fysieke inspanning, is nodig om het beeld van de wisselwerking tussen mens en natuur tot stand te brengen, en tegelijkertijd is het die wisselwerking zelf. 


in Onze Eigen Tuin Zomer 2011 57e jaargang nummer 2.