Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > introductie

Saskia de Wit ontwerpt kleinschalige openbare en collectieve ruimtes, zoals geveltuinen, buurtpleintjes, collectieve tuinen en speelplekken: ruimtes met goede verhoudingen, een herkenbare sfeer en een aangename verblijfskwaliteit. Elke plek wordt ontworpen als een weerspiegeling van het aanwezige (stedelijk) landschap. Het ontwerpen gebeurt in samenspraak met bewoners en met veel aandacht voor materiaal en detail.

Het uitgangspunt is altijd de wisselwerking tussen mens en omgeving, ervan uitgaand dat die elkaar sterk beïnvloeden.
Saskia de Wit kan een waardevolle rol vervullen in het samenbrengen van gebruiker en plek.