Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Overige activiteiten > t&l/duurzaam ontwerpen

Saskia de Wit, t&l/duurzaam ontwerpen,

Jaar: 2013
In opdracht van: vaktijdschrift Tuin&Landschap en NVTL
In samenwerking met: Johan Meeus

gastredactie themanummer Tuin&Landschap

duurzaam ontwerpen

Dit themanummer van het tijdschrift Tuin & Landschap is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) tot stand gekomen. 

Vaak wordt ‘duurzaamheid’ gezien als wonderolie, goed voor alle kwalen. Niets is minder waar. Negen ontwerpen, vormgegeven door tuin- en landschapsarchitecten, laten zien hoe een gesloten grondbalans en een lokale waterbalans zijn vruchten af kan werpen. Met uiterste zorg gemaakte omgevingsplannen beperken zich niet tot het uiterlijk, de biodiversiteit of de marktwaarde maar leveren tevens meerwaarde door de integrale aanpak. 

In dit themanummer wordt een verzameling uitzonderlijk slimme plannen gedocumenteerd die, met het oog op duurzaamheid, efficiënt omgaan met bestaande middelen en doeltreffend vormgeven aan een mooiere en betere leefwereld. Welke aspecten van duurzaam ontwerp komen daarbij aan de orde?

Tuin- en landschapsarchitecten laten zien wat je kan doen met duurzaam geoogst en gecertificeerd inheems hout. Opvang, berging, zuivering en infiltratie van het hemelwater leveren prachtige wadi’s en bekkens op en water- en natuurspeelplaatsen bevorderen de binding tussen de gebruikers en de omgeving. Op de meest onverwachte plekken worden zeldzame en met uitsterven bedreigde soorten ingezet, met compleet gemeubileerde insectenhotels als resultaat.