Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

gastredactie themanummer Tuin&Landschap

Boerenerven en boerderijtuinen veranderen met de schaalvergroting in de landbouw, de verstedelijking van het platteland en de opkomst van buitenlui. Het traditionele boerenerf krijgt een tweede jeugd. Hoe richten boeren en buitenlui hun woon- en werkomgeving in en hoe wordt dit vormgegeven door landschapsarchitecten? Dit was het thema van het themanummer van Tuin & Landschap: 'Een tweede jeugd voor boerenerven'. Samen met Johan Meeus was ik gastredacteur van dit nummer, dat we hebben geordend op basis van de typologie van boerenerven die Jan Bijhouwer beschreef in 1934.