Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 110-2    1021 JM Amsterdam

Overige activiteiten > over de grens

Saskia de Wit, over de grens,

Jaar: 2011-2012
Locatie: tuinarchitectuurpark Makeblijde, Houten
In opdracht van: architectuurcentrum Makeblijde en NVTL
In samenwerking met: Karin Christof, Arjan Vergeer

organisatie lezingenreeks Makeblijde

Vijf dubbellezingen

Architectuurcentrum Makeblijde organiseerde in samenwerking met de NVTL een serie van vijf lezingen over de rol en betekenis van de grens in de hedendaagse landschapsarchitectuur. 'Over de grens' zocht overeenkomsten met andere disciplines om het begrip grens vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en te bediscussieren.