Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Overige activiteiten > historische tuinen nu

Saskia de Wit, historische tuinen nu,

Jaar: 2010-2011
Locatie: tuinarchitectuurpark Makeblijde, Houten
In opdracht van: architectuurcentrum Makeblijde en NVTL
In samenwerking met: Karin Christof, Michiel Huls, Boto van der Meulen

organisatie lezingenreeks Makeblijde

historische tuinen als hedendaagse ontwerpopgave

Architectuurcentrum Makeblijde organiseerde in samenwerking met de NVTL een debattenreeks over de rol van de historische tuin in de hedendaagse landschapsarchitectuur. Het omgaan met historisch erfgoed, met het ontwerp van een ander dat bovendien door de tijd heen een grote gelaagdheid heeft gekregen, kan de landschapsarchitect scherpen in het contextueel ontwerpen.

Landschapsarchitect Sylvia Karres, adviseur monumentale tuinen Ben Kuipers en architectuurhistorica Marinke Steenhuis gingen elk vanuit hun eigen expertise in op de historische tuin in zijn bredere context. Wat voor rol speelt de veranderende ruimtelijke relatie met het omringende landschap in het omgaan met historische tuinen? Binnen welke maatschappelijke context spelen de processen zich af? Van welke netwerken maken groene monumenten deel uit?