Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Overige activiteiten > tuinarchitectuur_nu

Saskia de Wit, tuinarchitectuur_nu,

Jaar: 2008-2009
Locatie: Makeblijde, Houten
In opdracht van: Architectuurcentrum Makeblijde en NVTL
In samenwerking met: Jutta Hinterleitner, Frank de Josselin de Jong
Download: lezingenquoteslowres.pdf

Architectuurcentrum Makeblijde organiseerde in 2008-2009 in samenwerking met de NVTL en de VHG een debattenreeks over de status quo van de hedendaagse tuinarchitectuur in Nederland: tuinarchitectuur_nu. De scheiding  tussen tuinontwerp en landschapsarchitectuur lijkt alsmaar groter te worden en er is geen opleiding  meer waar je de titel tuinarchitect mee verdient. Dat is onderwerp voor discussie. Tuinarchitectuur en landschapsarchitectuur zouden elkaar juist moeten inspireren, als twee polen van hetzelfde vakgebied: “De tuinarchitect denkt van binnen naar buiten, de landschapsarchitect van buiten naar binnen”. (Pieter Buys) 

 In een reeks lezingen van hedendaagse tuinontwerpers worden de nieuwe stromingen belicht, de inspiratiebronnen waaruit de ontwerpers van nu putten, maar ook de toekomst van het vak tuinarchitect. In het slotdebat zullen sprekers van de voorafgaande lezingen en vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen (NVTL, VHG) en van de opleidingen (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Academie van Bouwkunst Amsterdam, Hogeschool Larenstein, WUR, TU Delft) samen met het publiek de rol en de toekomst van het vak tuinarchitectuur aan de orde stellen: het vak, de titel, de opleiding, de taakverdeling tussen landschapsarchitect, tuinontwerper en hovenier.