Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Overige activiteiten > de tuin als natuurembleem

Saskia de Wit, de tuin als natuurembleem,

Jaar: 14 april 2016
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
In opdracht van: Figura Divina

symposium de spiritualiteit van de tuin

Op 14 april 2016 organiseerde Figura Divina het symposium 'Spiritualiteit van de Tuin'. Ik heb hier in een lezing over de tuin als natuurembleem verteld. Eind 2016 zal een gelijknamige bundel verschijnen, waarin de bijdragen van de sprekers op het symposium opgenomen zijn. 

Vanouds is de tuin een belangrijk religieus symbool: het paradijs, de Tuin van Eden, de Tuinen der Oprechten, zen-tuinen, tuinen rondom hindoetempels maken alle deel uit van spirituele tradities waarin de tuin beeld vormt voor de ziel. Wat is de hedendaagse betekenis van tuin en tuinieren? Hoe hangt deze samen met natuurbeleving? Gaan ecologie en spiritualiteit een band aan met elkaar? Hoe functioneert de tuin in religieuze kunst? Deze vragen komen aan de orde in lezingen en tuinbezoek.

Over Figura Divina

Figura Divina is een collectief van onderzoekers van verschillende universiteiten in Nederland. Zij vragen aandacht voor de wisselwerking tussen religie en kunst. Dat doen zij door het organiseren van symposia en het uitgeven van boeken waarin thema's rondom religie en kunst aan de orde komen.

programma

10.00u Opening door dagvoorzitter dr. Frank Bosman (Tilburg School of Catholic Theology) - Inleiding op het thema

10.15u Wouter Prins, Curator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden: De tuin in religieuze kunst

11.00u Muzikaal intermezzo

11.15u De tuin als beleving: bezoek aan tuin Pieterskerk en kunstwerken Nieuwe Gracht 65

12.30u Lunchpauze

13.30u Dr.ir. Saskia de Wit, ontwerp en advies tuin en landschap: De tuin als natuurembleem - Visies op de natuur verbeeld door de eeuwen heen

14.15u Prof.dr. Johan Goud, emeritus hoogleraar Religiewetenschap, UU: Het paradijsverlangen bij Rutger Kopland

14.45 Poëzie en muzikaal intermezzo

15.00u Pauze

15.30u Br. Malachias Huijink o.c.s.o., abt van de Cisterciënserabdij ‘Lilbosch’ te Echt:  De monnik als amator loci, de abdij als hortus conclusus 

16.15u Renske van Lierop, MA en prof.dr. Hans Alma, Universiteit voor Humanistiek: Een levensbeschouwelijke visie op ecologie

16.45u Discussie

17.30u Afsluiting