Overzicht overige activiteiten

Overige activiteiten | metropolitane tuinen

workshop turnhout

>
>
Saskia de Wit, metropolitane tuinen,

Jaar: 7 november 2018
Locatie: Turnhout
In opdracht van: KU Leuven

Studenten van de KU Leuven werkten in een workshopweek op de stad Turnhout, een kleinere Vlaamse stad waar ze ontwerpconcepten voor moesten ontwikkelen, en waar er nog landschappelijke en groene ruimtes zijn waarbij ze kunnen aansluiten.

Om te helpen om geschikte methodes van analyse en ontwerp te ontwikkelen, gaf ik een lezing over de metropolitanen tuin. Hier werd de tuin als ingang, als bril gebruikt om naar het metropolitane landschap te kijken. Aan de hand van drie centrale begrippen - natuur, plek, en de notie van het 'buiten' - werden verschillende strategieën om de genius loci in het metropolitane landschap toegankelijk te maken over het voetlicht gebracht.