Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

archined

Stichting Archined heeft tot doel het bevorderen en verspreiden van kennis van, en het bevorderen van het debat over stedenbouw, architectuur, en landschapsarchitectuur in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder. Archined (de website) is een onafhankelijke en kritische online community based website, met een ongebonden redactie, die sinds 1996 actief is. Archined artikelen worden geschreven door mensen uit het veld als ontwerpers, academici, studenten. Zonder onze correspondenten geen Archined.

 

secret gardens

In 2009 vond in de Vlaamse stad Kortrijk de manifestatie ‘Secret Gardens’ plaats. Tien verborgen, verwaarloosde, of onbekende open plekken in de binnenstad zijn tijdelijk omgetoverd tot ‘geheime tuinen’. Doel van het festival was de bezoeker te laten ervaren dat dergelijke plekken belangrijk zijn voor de beleving en de leefbaarheid van de stad. Eigenlijk is de belangrijkste ontwerpingreep gedaan door Paul Geerts, de artistiek coördinator van het festival, namelijk de selectie en het zichtbaar maken van de sites. De plekken zijn zichtbaar gemaakt door ze het predicaat 'tuin' te geven, ze op een kaart te markeren, door toegangen te creëren en door de 'Secret Gardens'-borden met hun markante sleutelgat, waardoor mensen stil blijven staan en de plek ineens bewust in zich gaan opnemen. Halverwege de wandeling langs de geheime tuinen en de tien officiële parken, pleinen en tuinen die in de route zijn opgenomen, merk je dat je oog onwillekeurig gaat vallen op de vele andere overhoeken en tussenruimtes die het complexe stedelijke weefsel van Kortrijk bezit. Geleidelijk ga je stad ervaren als een sterrenstelsel van open plekken, van interstitiële en toevallige ruimtes; zelfstandige oases en tegelijkertijd plekken die worden bepaald door hun situatie en sterk zijn verbonden met het stedelijke netwerk. Een stad kan niet zonder zijn open ruimtes; de formele maar vooral ook de informele, die gewone, vergeten en alledaagse plekken die ruimte laten voor de poëzie van het alledaagse.


in Archined 9 september 2009.