Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Artikelen > land uit water

Saskia de Wit, land uit water,

Atlas van de Nederlandse waterstad

Dit boek gaat over de ontwikkeling van het Nederlandse stedelijke landschap in relatie tot de waterhuishouding, het landschap als hydraulisch systeem. Dit systeem heeft een eigen werking in het kustlandschap, het rivierenlandschap en het polderlandschap.

 

land uit water

Over het polderlandschap, als ondergrond voor de polderstad, schreef ik een artikel. Dit polderlandschap bestaat uit een aaneenschakeling van individuele polders. De verschillen zijn te verklaren uit hun ontstaanswijze, die zichtbaar is in de huidige vorm: in de randen, de richting en de maaswijdte van het afwateringspatroon, de verschillen in maaiveldhoogte, het waterniveau en de beplanting. 


In V.J. Meyer F.L. Hooimeijer en A.J. Nienhuis red. Atlas van de Nederlandse waterstad. Amsterdam Uitgeverij SUN 2005.
In V.J. Meyer F.L. Hooimeijer en A.J. Nienhuis red. Atlas of Dutch Watercities Amsterdam Uitgeverij SUN 2005. pp. 156-165