Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Artikelen > transformatie van een buitenplaats

Saskia de Wit, transformatie van een buitenplaats,

Buiten Plaats ontspanningsveld

 Dit is de tweede publicatie over 'Buiten Plaats', een onderzoeksatelier voor afstudeerders op de faculteit Bouwkunde. Ontwerpend onderzoek naar historische buitenplaatsen en landgoederen in hun landschappelijke context, vormde de basis voor ophet ontwerpen van nieuwe buitenplaatsen in 21-e eeuwse context. Actuele vraagstukken die te maken hebben met de verstedelijking van het landschap vormen de aanleiding om de buitenplaats als ontwerpopgave te definieren. De publicatie bevat zowel wetenschappelijke bijdragen met een beschouwend karakter als de resultaten van het ontwerpend onderzoek.  

 

transformatie van een buitenplaats

In mei 2000 begeleidde ik een workshop naar de transformatie van historische buitenplaatsen, waar dit artikel een verslag van is. De casus was het landgoed Velserbeek. Drie werkgroepen vergeleken de mogelijkheden met als thema's: 'restauratie', 'ontwikkeling' en 'transformatie/toevoeging'. 

 


In E. van der Kooij red. Buiten Plaats ontspanningsveld Delft Delft University Press 2000. pp. 118-121.