Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Artikelen > Binnentuin en buitenplaats

Saskia de Wit, Binnentuin en buitenplaats,

Buiten Plaats City-escape

'Buiten Plaats' was een onderzoeksatelier voor afstudeerders op de faculteit Bouwkunde. Ontwerpend onderzoek naar historische buitenplaatsen en landgoederen in hun landschappelijke context, vormde de basis voor ophet ontwerpen van nieuwe buitenplaatsen in 21e eeuwse context. Actuele vraagstukken die te maken hebben met de verstedelijking van het landschap vormen de aanleiding om de buitenplaats als ontwerpopgave te definieren. De publicatie bevat zowel wetenschappelijke bijdragen met een beschouwend karakter als de resultaten van het ontwerpend onderzoek. Een reeks artikelen diende ter verdieping van de begrippen 'buiten' en 'plaats'.

 

binnentuin en buitenplaats

In 'binnentuin en buitenplaats' wordt gekeken naar hoe de overeenkomsten hiertussen: beide vormen commentaar op hun omgeving als tegenpool en als uitdrukking van de omgeving, met als voornaamste middel de afzondering, de omsluiting, de binnentuin als landelijke enclave in de stad, de buitenplaats als stedelijke enclave in het land. Dit maakt het een interessant begrippenpaar in een tijd waar de tweedeling van stad en land heeft plaatsgemaakt voor een hybride stadslandschap. 


In E. vand er Kooij red. Buiten Plaats City-escape Delft Delft University Press 1999. pp. 54-59.