Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

gezond ontwerp

De NVTL brengt elk jaar een ander thema over het voetlicht. In 2009 was het thema 'zorg in en om het landschap'. Met dit boekje zijn de uitkomsten van het symposium 'Gezond Ontwerp!' vastgelegd, en worden een aantal projecten belicht.

 

vormgeven aan zorg

Er zijn verschillende typen zorgtuinen. Hierover schreef ik samen met Johan Meeus een kort artikel. Tuinen bij instellingen voor gezondheidszorg laten zien hoe hun bewoners en gebruikers de omgeving beleven. Het gebruik is in te delen in: het passief beleven, waarnemen van de ruimte, de natuur; het actief bezig zijn; en het sociaal ontmoeten. In een zorgtuin functioneren de gebruikers niet optimaal. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van de bewoners krijgt een aspect van het menselijk functioneren extra aandacht. 


In Gezond Ontwerp. De betekenis van tuin- en landschapsarchitectuur in de zorg NVTL 2010 pp. 29-31. In samenwerking met Johan Meeus.