Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

spiritualiteit van de tuin

Vanouds is de tuin een belangrijk religieus symbool. In jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme verwijst de beeltenis van de tuin naar rust, harmonie, en (bedrieglijke) eenvoud.

Vaak genoeg is de tuin het domein van de godheid, een plek om te mediteren, een schemerzone tussen 'binnen' en 'buiten'. Denk aan de beroemde tuin van Eden, boeddhistische zentuinen of aan de paradijselijke tuin uit de islamitische traditie. Zoals een boom hemel en aarde met elkaar verbindt door zijn takken in de lucht en zijn wortels in de aarde, zo is de tuin een bijna magische plek waar het hemelse en het aardse zich met elkaar vermengen.

In dit boek met essays reflecteren theologen, religiewetenschappers, architecten en monniken vanuit hun eigen discipline op het verschijnsel 'tuin'. Wat betekent de tuin in de verschillende religieuze tradities? En welke spirituele betekenissen hebben onze eigen tuinen? 

 

de tuin als natuurembleem

Een van de betekenissen die tuinen altijd hebben gehad is het geven van uitdrukking aan de de relatie tussen mens en natuur. Met het verschuiven van hoe we de natuur en onze posities daarin zien, verschuift ook het beeld van de tuin. In de huidige tijd is de invloed van de mens op de aarde zo groot, dat er geen natuur bestaat zonder menselijke invloeden. Een zintuiglijke ervaring, waarbij de grens tussen mens en de waargenomen omgeving vervaagt, geeft uitdrukking aan een hedendaagse natuuropvatting: super-natuur, waarbij kunstmatig en natuurlijk door elkaar heen lopen. 


In Hans Alma en Frank Bosman red. Spiritualiteit van de tuin Uitgeverij Meinema 2017 pp. 15-25.