Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > Portfolio > De Mussen

Saskia de Wit, De Mussen, Saskia de Wit, De Mussen,

Locatie: den haag
In opdracht van: buurthuis de mussen
Ontwerp: 2006
Uitvoering: niet uitgevoerd

context

De Mussen is een buurthuis in de Schilderswijk in Den Haag, dat vooral wordt bezocht door allochtone jongeren. Er zijn twee peuterspeelzalen en een kinderdagverblijf, waarvoor een afgeschermde speelruimte moet komen. Op dit moment is er een geheel bestrate binnenruimte die deels wordt omsloten door de bebouwing, met daaronder een sombere galerij, en deels door hoge spijlenhekwerken.

ontwerp

Met eenvoudige, robuuste materialen is er een vandaalbestendig speelplein gemaakt, met als basis de bestaande bestrating, waarin vrolijk gekleurde eilanden zijn aangebracht. De randen worden bewerkt om meer beschutting te creëren, en de overgangen tussen straat, gebouw en speel- en voorplein te verbeteren. 

eilanden

De eilanden zijn grote cirkels met rode betonnen randen. Het grootste eiland geeft ruimte aan een speelhuis met speeltafel en zitblokken. Het middelste eiland is een zandbak, met een waterpomp om bij zonnig weer met modder te kunnen spelen. In de zandbak staat één van de kolommen van de galerij. Het derde eiland ligt niet op het speelplein, maar op het voorplein, en fungeert als voet voor een groot, naar de straat gericht bord met de naam van het buurthuis. Zo verbindt de reeks eilanden de straat, het voorplein en het speelplein met elkaar. 

randen

Brede randen met beplanting maken van de ruimte een geheel. De hoge randen verschaffen zit- en speelaanleidingen, de plantvakken maken wat van de natuurlijke invloeden zichtbaar in deze grauwe omgeving en geven wat meer leefruimte aan de bestaande zieltogende boompjes. Klimplanten die in het najaar helderrood kleuren bedekken de hekwerken en maken de plek intiem en beschut. Over de volle lengte van de galerij komt een zitbank, zodat de galerij ook een verblijfsplek wordt.