Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > Portfolio > Eeldeplantsoen

Saskia de Wit, Eeldeplantsoen, Saskia de Wit, Eeldeplantsoen,

Locatie: Escamp Den Haag
In opdracht van: stadsdeel Escamp
In samenwerking met: Incio bureau voor stedelijke vernieuwing
Ontwerp: 2002

situatie

Omsloten door bebouwing van vier lagen hoog ligt een parkachtige hof, met in het midden een laag schoolgebouw. Een zoom van heesters en hoge bomen scheidt de school van de open zone langs de bebouwing. Het Eeldeplantsoen, een gazon met vijf grote lindes en middenin een sculptuur van twee keuvelende dames, vormt de schakel tussen de besloten hof en de omgeving. Opgenomen in de zoom is een reeks van drie ruimtes: een bosje, een speelplek en een bomenweide. De ruimtereeks is toevallig zo ontstaan door wijziging in de beplanting van de zoom. Hierdoor zijn eigenlijk alleen de bomenweide en het plantsoen beeldend en ruimtelijk sterk en zijn de overige ruimtes vooral in potentie aanwezig.

concept

Door elk van de ruimtes beeldend, ruimtelijk en functioneel een eigen karakter te geven, wordt de reeks als geheel een krachtig element. De kleine variaties in maat worden groter gemaakt, de zoom als drager van de reeks wordt zwaarder aangezet. De andere twee verbindende elementen – het Tweede Eeldepad en de bomen – hebben geen verdere bewerking nodig.

bosje

Er wordt een onderscheid aangebracht in de heesterbeplanting van de zoom en van het bosje. De zoom wordt de ruggegraat van de reeks door een ondoordringbare haagbeplanting te maken, zoals die in het andere deel van de zoom al is. Het bosje daarentegen wordt licht en open; een spannend speelbosje van hoge meerstammige hazelaars zonder onderbeplanting.

speelplek

Tegenover de openheid van de bomenweide en het labyrinthische karakter van het bosje wordt de speelplek als compact, geïntensiveerd object gezet. De plek wordt maximaal verkleind en uitgevoerd als verhoogd plateau van blauw kunstgras. Hierop staan zilverkleurige toestellen voor uiteenlopende speelfuncties: klimmen, draaien, schommelen en duikelen. De plek wordt verbijzonderd doordat de bestrating van betontegels rond het plateau doorloopt als een kader.