Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > Portfolio > Drentheplantsoen

Saskia de Wit, Drentheplantsoen,

Locatie: Escamp Den Haag
In opdracht van: stadsdeel Escamp
In samenwerking met: Inicio bureau voor stedelijke vernieuwing
Ontwerp: 2002

situatie

Een driehoekig veld wordt ingeklemd tussen een door bomen afgeschermde infrastructuurbundel en een lange wand, en op de hoek vastgepind door een woontoren. De lange wand is een bouwblok van 4 lagen, deels opgetild op slanke kolommen, met eronder een landschap van rotsblokken. De speelplek is een open vlakte, bepaald door gras en vijf volwassen kastanjes: een bomenweide. 

Een aantal elementen gaan echter in tegen de basisidee van de bomenweide. De ruimtelijke continuïteit wordt door grote heestervakken verbroken. Bovendien staat verspreid in het gras een aantal speelobjecten, elk op een eigen rubbervlak. Vanwege hun beeldende en functionele eenduidigheid passen ze niet in het beeld van de bomenweide. 

concept

Het basisidee van de bomenweide wordt door een aantal ingrepen versterkt. Het grasvlak wordt zo groot mogelijk gemaakt door heestervakken en prunussen te verwijderen, en de punt van de driehoek tot het uiterste uit te rekken. Daaroverheen wordt een patroon van paden geprojecteerd, die een suggestie van uitgebreidheid geven. Bomen worden aangeplant over het gehele grasveld. Onder de bomen wordt in aansluiting op het rotslandschap onder de woonschijf, een stroom van rotsblokken aangebracht. Speelobjecten van ruwe boomstammen - alsof een deel van de bomenweide alweer gekapt is - completeren het beeld. 

objecten

Een lantaarn die verdwaald in het gras staat verwijst naar de geschiedenis van de plek: voorheen stond hij langs het pad dat de plek doorsneed. Nu licht hij een verzameling ruwe boomstammen aan, samengevoegd tot een multifunctioneel en multi-interpretabel speeltoestel. Twee draaibare kuipjes worden door een gezamenlijke ondergrond van houtsnippers bij de stapel hout gevoegd. De punt van de driehoek wordt gemarkeerd door een tot sculptuur bewerkte boomstam. Bankjes, dezelfde als in de openbare ruimte aan de andere kant van de woonschijf, zijn - langs de paden - uitgestrooid over het veld.

bomen

De bomenweide wordt gevormd door meerstammige berken, als een tegenhanger van de zware, donkere kastanjes en verwijzing naar de berken in het Zuiderpark en langs de singels.