Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > Portfolio > Leidschenveen

Saskia de Wit, Leidschenveen, Saskia de Wit, Leidschenveen, Saskia de Wit, Leidschenveen, Saskia de Wit, Leidschenveen,

Locatie: Leidschenveen Den Haag
In opdracht van: ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen
Ontwerp: 2000
Uitvoering: 2004

De wijk

Leidschenveen is één van de Vinex-locaties in de Haaglanden, een suburbaan woonmilieu in een poldergebied ten westen van Den Haag, ingesloten tussen grootschalige infrastructuur. Het masterplan is in 1998 ontworpen door BGSV bureau voor stedebouw.

Saskia de Wit heeft voor Leidschenveen 38 speelplekken en speelplekjes ontworpen: 21 in de wijk Waterland, 8 in de wijk Velden en 9 in het akoestisch landschap – de geluidswal die de wijk scheidt van de doorgaande weg - en een serie informele speelvoorzieningen. 

Het ontwerpen van speelplekken in een nieuwe wijk vraagt een eigen aanpak. Twee uitgangspunten staan aan de basis van alle ingrepen.

De eerste is dat speelplekken niet alleen als speelvoorziening zijn op te vatten, maar in de eerste plaats als onderdeel van de openbare ruimte. En andersom, de totale woonomgeving dient als speelgebied. Dit leidt ertoe dat in het ontwerp van de speelplekken gestreefd wordt naar een continuïteit door de wijk heen en een benadrukken van de specifieke eigenschappen per plek om de herkenbaarheid en oriëntatie te vergroten.

De tweede heeft te maken met de snelle ontwikkeling van een nieuwbouwwijk, waardoor een besef van tijd, van een binding met de natuur en met de plek zelf, de ondergrond, ontbreekt. Om dit besef te stimuleren worden natuurlijke materialen gebruikt als uitgangspunt van het ontwerp: bomen, struiken, gras. Zo is bij alle speelplekken de basis een grasvlak, die op verschillende manieren wordt bewerkt. 

de speelplekken

Deze bewerking van het grasvlak is als volgt. In de wijk Waterland is het gras een golvende zee, ingekaderd door zware randen van beton of heesters. Voor de wijk Velden is het grasveld ingezet als Hollandse weide, duidelijk begrensd door heggen of hekken. Hier wordt een onderscheid gemaakt in meer stedelijke en meer landelijke plekken: kunststof velden met metalen objecten, of grasvelden met houten objecten. In het Akoestisch Landschap is het gras overal aanwezig, en zijn er nauwelijks grenzen tussen speelplek en omgeving. Hier worden grote heestergroepen ingezet als ruimtelijke elementen, ballenvangers of speelbosje.

het meubilair

Enerzijds in aansluiting op het thema van tijd en plekgebondenheid, anderzijds ter ontwikkeling van de zintuigen van met name kleine kinderen, is gestreefd naar de toepassing van natuurlijke, ‘eerlijke’ materialen: hout, metaal, touw.

Een aantal standaardtoestellen - zoals de schommel – zie je op bijna elke plek, omdat ze belangrijk zijn voor de motorische ontwikkeling van het kind en niet leeftijdgebonden zijn. Verder is in alle speelplekken het standaardmeubilair tot een minimum teruggebracht om een uiteenlopend gebruik uit te lokken. Er is gezocht naar toestellen die niet vanzelfsprekend zijn en die op meerdere manieren te gebruiken zijn, en naar ruimtevormen, bosjes, bomen en reliëf die als spelaanleiding kunnen dienen. Houten balken en forse betonnen randen dienen om te zitten, maar zijn tegelijkertijd spelaanleiding en ruimtevormend element. Zo worden kinderen in hun creativiteit gestimuleerd.