Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 110-2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > Portfolio > bas van pelt

Saskia de Wit, bas van pelt, Saskia de Wit, bas van pelt, Saskia de Wit, bas van pelt, Saskia de Wit, bas van pelt, Saskia de Wit, bas van pelt, Saskia de Wit, bas van pelt,

Locatie: Den Haag
In opdracht van: bas van pelt binnenhuisarchitectuur
In samenwerking met: Karel Bodegom bas van pelt
Ontwerp: 2005
Uitvoering: 2007
Aangelegd door: Defra tuinontwerp en -techniek

aanleiding

Een binnenterrein tussen een woonwinkel en een groot theater is ongevormd tot een gezamenlijke tuin. De tuin verenigt verschillende, soms strijdige functies: uitstalruimte voor het buitenmeubilair van de winkel, transportruimte, privétuin voor de bewoners van het pand erboven, buitenruimte voor het personeel van het theater en terras voor theaterbezoekers. De grens tussen beide eigenaars moest duidelijk zijn, maar bij gelegenheid kunnen beide ook van de gehele tuin gebruik maken en moet het als één ruimte kunnen functioneren.

ontwerp

Het ontwerp verbeeldt het spanningsveld tussen privé en openbaar, bewoners en bezoekers, werk en ontspanning, stad en natuur, functioneel en esthetisch. Tegenover de intieme binnenwereld van de privétuin, met een sterke natuurverwijzing en een duidelijke beslotenheid, is de openbare en functionele kant tot uitdrukking gebracht in het beeld van een verkeersweg.

zonering

Een driedeling maakt de verschillende vormen van gebruik mogelijk. De grenzen zijn subtiel zichtbaar gemaakt, net voldoende om een verschil aan te geven, maar zonder de ruimte op te delen. De eigendomsgrens wordt gemarkeerd door een trede in de bestrating, een bewerking van het bestaande hoogteverschil. De trede wordt geflankeerd door plantvakken, aan één kant op maaiveld, aan de andere kant er bovenuit stekend. Zo ontstaan aan de zijde van het theater twee vaste zitranden. Een tweede grens laat toe dat het theater verder de tuin in kan, nog steeds ruimte overlatend voor Bas van Pelt. Een onbewerkte robinia boomstam staat rechtop langs het pad tussen de berkenboompjes en kan als het nodig is worden neergelaten als een slagboom. De slagboom verwijst naar de verkeersweg, de materialisering ervan naar de natuur.

vloer

De vloer is een antracietkleurig vlak van grote betontegels met daarop het patroon van een zebrapad. Het vlak loopt van gevel tot gevel en verbindt zo alle tuinelementen tot één ruimte. Verschillende nissen zorgen voor privacy, maar blijven verbonden door de doorgaande vloer en de nadrukkelijke lange lijn. De nissen vormen een expositieruimte voor kunstobjecten en de buitenmeubels van Bas van Pelt, losse, verplaatsbare objecten, steeds wisselend.

golvende wand

Eén wand van de tuin wordt gevormd door de strakke golfplaat wand van de expeditieruimte. Hiertegenover is een nieuwe wand van golfplaat gemaakt, maar in contrast met de horizontale belijning van de expeditiegevel is deze weelderig golvend, zodat de begrenzing van de ruimte wordt gerelativeerd: de golven onttrekken een deel van de wand aan het oog.

beplanting

Twee prachtige oude bomen, een esdoorn een treurbeuk die in WO II flink gehavend is en een deel van zijn kroon is kwijtgeraakt, staan aan de kant van het Nationale Toneel.  Hiertegenover is bij Bas van Pelt een groep van 12 dicht op elkaar geplante berken gezet, met bijzondere roze stammen en een mooie gele herfstkleur (Betula albosinensis ‘Fascination’). Een groep bamboes (Fargesia nitida) markeert de grens van beide tuindelen en de toegang tot het achterpad. De plantvakken zijn gevuld met dichte vlakken bodembedekkende planten. 

 

download pdf