Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > Portfolio > Schellingwouderbreekpark

Saskia de Wit, Schellingwouderbreekpark, Saskia de Wit, Schellingwouderbreekpark,

Locatie: Amsterdam-Noord
In opdracht van: Vrienden van het Schellingwouderbreekpark
Ontwerp: 2019

aanleiding

Wateroverlast, gebrekkig onderhoud en de wens van de omwonenden om meer grip te krijgen op 'hun' park en toekomstige veranderingen het hoofd te bieden waren de aanleiding om een parkvisie te laten maken.

‘Zo weinig mogelijk veranderen’, ruimte geven aan het evenwicht tussen cultuur en natuur, en tevens het park zo sterk maken dat het zich kan verzetten tegen ongewenste toekomstige ontwikkelingen vraagt er in eerste plaats om, om de huidige structuur expressief te maken en te versterken. 

Deze structuur bestaat uit twee hoofdbestanddelen: een zonering van gebieden met elk een eigen relatie tot de breek, en een doorgaande wandelroute die deze verschillende gebieden aaneenrijgt.  

visie

In de visie krijgt elke zone een duidelijk eigen gezicht, met bijbehorende uitwerking/beleid ten aanzien van oevers, het pad, het onderhoud, de beplanting en de functies. Ook wordt de wandelroute nadrukkelijk aanwezig gemaakt. 

Aan de visie kunnen een parkorganisatie, bestaande uit bewoners en gemeente, en een onderhoudsplan worden gekoppeld. 

 

download pdf