Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > Portfolio > tussen wijk en dijk

Saskia de Wit, tussen wijk en dijk, Saskia de Wit, tussen wijk en dijk, Saskia de Wit, tussen wijk en dijk, Saskia de Wit, tussen wijk en dijk,

Locatie: Amsterdam-Noord
In opdracht van: bewoners
Ontwerp: 2021

aanleiding

Aan de voet van de Nieuwendammerdijk lag ooit een sloot. Toen tuindorp Nieuwendam werd gebouwd werd de sloot gedempt en werd er een pad aangelegd, als een zoom tussen dijk en wijk. Tuindorp Nieuwendam en de Nieuwendammerdijk zijn twee verschillende gebieden, met elk een uitgesproken identiteit. De kwaliteit van het pad is dat het een ‘kier’ is, een tussenruimte, die niet bij een van beiden hoort en tegelijkertijd onlosmakelijk met beide verbonden is. 

Het is een rommelig lint, met beplanting erlangs, een speeltuin, onbestemde terreintjes, en Het Gebouw, ooit een kerk en jongerensoos, nu wachtend op nieuwe functies. Er zijn verschillende initiatieven voor delen van dit lint.  De beplanting langs het pad wordt door bewoners en gemeente gezamenlijk onderhouden. 

Door middel van een overkoepelende visie kunnen de afzonderlijke initiatieven een meerwaarde voor elkaar genereren, duurzamer zijn, zou het gebied sterker staan in toekomstige veranderingen, en kan het pad een betekenis krijgen voor een sterkere samenhang tussen dijk en wijk.

visie

De visie bestaan uit 10 vuistregels:

1. Benadruk de identiteit van de achterkant als historisch erfgoed

2. Maak de lange lijn continu

3. Versterk de wandelbeleving van het pad

4. Respecteer de historische structuur

5. Maak van de groene ruimte het raamwerk

6. Behoud en versterk de ecologische kwaliteit

7. Benadruk de ingangen

8. Maak een reeks open plekken

9. Benadruk het centrum

10. Radicaal tuinieren