Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > Portfolio > Leeuwenveld

Saskia de Wit, Leeuwenveld, huidige situatieSaskia de Wit, Leeuwenveld, variant 1Saskia de Wit, Leeuwenveld, variant 2

Locatie: Weesp
In opdracht van: vereniging van eigenaren
Ontwerp: 2019

aanleiding

Leeuwenveld II Blok 1 ligt op het grensvlak tussen het Vechtstadje Weesp en de Bloemendalerpolder. De openbare ruimte (ontworpen door VlugP stedebouw en landschapsarchitectuur) vormt een aantrekkelijke route langs water en groen van het centrum naar de polder.

Het blok is ontworpen rondom een parkeerterrein, met in het midden een gemeenschappelijke binnentuin. De afgelopen jaren wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van de binnentuin. Door hoge betredingsgraad is het gras hard achteruit gegaan. Gevraagd wordt naar een nieuw ontwerp voor een ondergrond, die beter bestand is tegen de hoge betreding.

Voor het ontwerp zijn twee varianten gemaakt die beiden een oplossing bieden voor de hoge betredingsgraad, en tegelijkertijd het groene karakter en de ecologische waarde in een gebied met zo'n hoge woningdichtheid versterken.

variant 1

Uitgangspunt is het versterken van de bestaande eigenschappen: de relatie tussen het grasvlak en het biomorfe speelvlak van houtsnippers. Door de verhouding gras – houtsnippers om te draaien, worden de houtsnippers het bruikbare vlak, niet alleen om te spelen, maar ook om te zitten, te barbecueën, etc… Het groene karakter wordt versterkt door het gras te vervangen door een rijke beplanting van bodembedekkers: grassen, varens en bloeiende vaste planten, met daarin de vleugelnootbomen, zodat een weelderig en natuurlijk beeld ontstaat.  

variant 2

Ook hier is het uitgangspunt het versterken van bestaande eigenschappen: de relatie tussen het betonnen vlak en de kenmerkende vormentaal van Leeuwenveld. In het midden van de tuin wordt een besloten pleintje gemaakt, een rechthoekig vlak gebaseerd op het aanwezige betonnen vlak. Lange lijnen van smalle betonbanden vormen een patroon in de bestrating, zodat het bestaande vlak onderdeel wordt van het geheel. In contrast hiermee is een veld van houtsnippers als ondergrond voor de speeltoestellen op speelse wijze in het vlak uitgesneden. Het pleintje wordt ingebed in een zoom van grassen, varens en bloeiende vaste planten, met daarin de vleugelnoten.