Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Overige activiteiten > ontwerpen met planten

Saskia de Wit, ontwerpen met planten,

Jaar: 2015
Locatie: Dedemsvaart
In opdracht van: NVTL en Tuinen Mien Ruys
In samenwerking met: Johan Meeus, Anet Scholma, Ria Brandwagt, Conny den Hollander
Download: plannenmapontwerpenmetplanten.pdf
Meer info: www.nvtl.nl

organisatie cursus

De NVTL heeft samen met de Tuinen Mien Ruys een cursus georganiseerd, waarbij de focus niet zozeer ligt op sortimentskennis, maar het begrijpen van hoe beplanting zich ‘gedraagt’: de dynamiek van beplanting in tijd en ruimte. Het doel is de manier van kijken en ontwerpen aan te scherpen, en verbanden te laten zien die bij het uitoefenen van de professie vaak onuitgesproken blijven; tussen context en compositie; oog, hoofd en hand; vorm, kleur en ruimte; dynamiek door de seizoenen heen. De cursus is speciaal gericht op verdieping van de vakkennis van tuin- en landschapsarchitecten. Beginnende landschapsarchitecten kunnen oefenen met een component van het vak die bij de opleiding onderbelicht is gebleven. Medewerkers van bij de NVTL aangesloten bureaus kunnen hun kennis van beplantingsplannen bijspijkeren en opfrissen. 

Het zwaartepunt ligt bij het ontwerpen met vaste planten. In de 3-daagse cursus worden beplantingscombinaties, beplantingscomposities en de dynamiek in de tijd behandeld, waarbij kennis verwerven (lezingen en rondleidingen) en kennis toepassen (ruimtelijk schetsen, ontwerpexperimenten) elkaar afwisselen. Elke bijeenkomst start met een rondleiding, waarna ruimtelijke schetsen van bestaande beplantingssituaties worden gemaakt, geanalyseerd en verder ontworpen, gelet op combinaties en composities in ruimte en tijd. Door telkens met een andere blik naar voortdurend veranderende beplantingen te kijken, groeit geleidelijk het besef van verbanden in ruimte en tijd.

docenten: Sanne Horn, Johan Meeus, Nadine Schiller, Anet Scholma, Saskia de Wit, Piet Ziel.

Data en tijden

De cursus werd gegeven in de Tuinen Mien Ruys, Moerheimstraat 84, Dedemsvaart, op zaterdag 25 april 2015, 4 juli 2015 en 19 september 2015, van 10.00-20.30.