Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Overige activiteiten > t&l/de spelende mens

Saskia de Wit, t&l/de spelende mens,

Jaar: oktober 2015
In opdracht van: NVTL en Tuin&Landschap
In samenwerking met: Johan Meeus

gastredactie themanummer Tuin&Landschap

Samen met het tijdschrift Tuin & Landschap heeft de NVTL een themanummer samengesteld over ruimtelijke ontwerpen voor de spelende mens. Spel vormt een integraal onderdeel van de hedendaagse cultuur. Spelen belichaamt de eeuwige conflicten tussen lering en vermaak, tussen gehoorzaamheid en vrijheid, tussen veiligheid en onderzoek. 

Wat is de rol van de ontwerper? In het themanummer worden projecten belicht waarin spelen in de breedste zin van het woord een meerwaarde levert aan de openbare ruimte en aan verschillende facetten in de samenleving en vice versa, dus ingebed in stad en samenleving. Bij de inbedding van de speelfunctie in de ruimtelijke context kan gedacht worden aan een combinatie met waterberging, aan sociale cohesie, tijdelijk ruimtegebruik, natuurbeleving etc.