Overzicht overige activiteiten

Overige activiteiten | restorative gardens

lezing The urban paradise

>
>
Saskia de Wit, restorative gardens,

Jaar: 3 oktober 2014
Locatie: KIT Amsterdam
In opdracht van: AMS en TU Delft

Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions organiseerde in samenwerking met de leerstoel The Architecture of the Interior aan de TU Delft een symposium over natuur, gezondheid en ontwerp van de stedelijke omgeving. 

Zes sprekers waren uitgenodigd om het onderwerp vanuit verschillende disciplines te benaderen: architectuurhistoricus Cor Wagenaar, landschapshistoricus Erik de Jong, socioloog Jolanda Maas, landschapsarchitect Saskia de Wit, filosoof Aetzel Griffioen en architect Mechthild Stuhlmacher. 

Saskia de Wit gaf een lezing over restorative gardens. Eerst werd ingegaan op de geschiedenis en betekenis van restorative gardens, waarna aan de hand van Nederlandse praktijkvoorbeelden een aanzet werd gegeven voor een typologie van restoratieve openbare ruimtes.