Overzicht overige activiteiten

Overige activiteiten | Urban by Nature

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

>
>
Saskia de Wit, Urban by Nature,

Jaar: mei-augustus 2014
Locatie: Kunsthal Rotterdam
In opdracht van: Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

De aarde een tuin

De 6e editie van de IABR had als thema UrbanbyNature. De globale milieucrisis hangt nauw samen met de wereldwijde bevolkingsgroei en de daaruit volgende exponentiële verstedelijking. Veel milieuproblemen hebben een stedelijke oorsprong of tenminste een raakvlak met verstedelijking. De 6e IABR verbindt aan deze constatering de conclusie dat we de mondiale milieuproblemen niet kunnen oplossen als we onze stedelijke problemen niet op orde krijgen. UrbanbyNature wil daarom stad en natuur in onderlinge relatie zien, sterker nog, de stad zien als natuur. De hoofdtentoonstelling van de manifestatie was in de Kunsthal, met in de grote taal de tentoonstelling De aarde een tuin, waarin het rijke scala aan ecologische, functionele, symbolische en bemiddelende relatie tussen samenleving en natuur werd getoond.  

de 20e eeuwse tuin

Als introductie tot de tentoonstelling heb ik een overzicht samengesteld van de geschiedenis van de twintigste-eeuwse tuin. In de twintigste eeuw heeft de tuinkunst zich ontwikkeld tot een discipline die uiting geeft aan het contrast tussen oprukkende steden en het onderliggende landschap. In de tuin moesten beide werelden weerspiegeld worden: het kunstmatige van de stedelijke en industriële cultuur tegenover de romantiek van een intense natuurbeleving. De tuin werd steeds meer gezien als plek waar de verstoorde relatie tussen mens en natuur hersteld kon worden.