Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > Portfolio > Tjepmahof

Saskia de Wit, Tjepmahof, Saskia de Wit, Tjepmahof, Saskia de Wit, Tjepmahof, Saskia de Wit, Tjepmahof, Saskia de Wit, Tjepmahof, Saskia de Wit, Tjepmahof, Saskia de Wit, Tjepmahof, Saskia de Wit, Tjepmahof,

Locatie: Hoograven Utrecht
In opdracht van: gemeente Utrecht
In samenwerking met: Incio bureau voor stedelijke vernieuwing
Ontwerp: 2007
Uitvoering: 2009

aanleiding

De Rietveldbuurt maakt deel uit van de na-oorlogse wijk Tolsteeg-Hoograven. Deze Utrechtse wijk werd door C.M. van der Stadt, hoofdarchitect Gemeenteweken, ontworpen volgens het model van de ‘Wijkgedachte’. In de wijk werden onder meer acht ‘stempels’ gepland: stedebouwkundige eenheden van verschillende blokken, die elk een geheel vormden en als totaal herhaald kunnen worden. Tussen 1954 en 1957 ontwierp Gerrit Rietveld een stempel dat op drie locaties in de wijk werd gebouwd. Binnen het plantsoen dat past in het orthogonale stelsel van de stempel, was een diagonaal geplaatste ruimte afgebakend met lage hagen. Deze plek was ingericht voor kinderspel, en om dit te verbijzonderen ten opzichte van de omgeving, volgt alles hierbinnen (het bestratingspatroon en het daarin geplaatste zwembadje) dezelfde diagonale structuur.

In het gebied staan de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale samenhang onder druk. In het project ‘Veilige Binnenterreinen’ zijn de binnenterreinen van de Rietveldbuurt opgeknapt en verbeterd, teneinde de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

concept

Het ontwerp van Gerrit Rietveld voor de binnenterreinen heeft als drager gediend voor het ontwerp. Deze opzet werd ook gewaardeerd door de bewoners, en is ongewijzigd. Maar sinds Rietveld is de verkeersdruk flink toegenomen. De diagonaal is gebruikt en versterkt om verkeer en spelen beter te organiseren, voor het kinderspel zijn afzonderlijke plekken toegevoegd in een afwijkende vormentaal om het als nieuwe ontwerplaag zichtbaar te maken, maar wel in de heldere vormen en kleuren zo eigen aan de naoorlogse jaren: luchtig verspreide cirkels, als bellen blazen. 

spelen

De plek is vooral bedoeld voor de kleinste kinderen, maar moet ook voor de ouderen aantrekkelijk zijn. Hiertoe zijn er verschillende van elkaar gescheiden speelgebieden gecreëerd, de ‘bellen’, zodat verschillende leeftijden en verschillende soorten gebruik elk hun eigen plek kunnen vinden. Hiervoor zij de kenmerkende primaire ‘Rietveld-kleuren’ gebruikt.

verkeer

Een langzaam verkeersroute snijd door de stempels heen en verbindt de verschillende buitenruimtes. Deze route wordt benadrukt, het autoverkeer op de Tjepmahof wordt ondergeschikt. De diagonaal dient als basis om zowel de brommers op de langzaam verkeersroute als de auto’s op de Tjepmahof, te vertragen: lage hekwerken, geleidebogen en drempels.