Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Tuinen > Portfolio > nieuwe parklaan

Saskia de Wit, nieuwe parklaan, Saskia de Wit, nieuwe parklaan, Saskia de Wit, nieuwe parklaan, Saskia de Wit, nieuwe parklaan, Saskia de Wit, nieuwe parklaan, Saskia de Wit, nieuwe parklaan,

Locatie: Den Haag
Oppervlakte: 215 m2
In opdracht van: particulier
Ontwerp: 1998
Uitvoering: 1999
Aangelegd door: Koehler tuinontwerp en -techniek

aanleiding

Tussen monumentale villa’s staat een witte twee-onder-één kap woning met een rood pannendak, op een kavel in de vorm van een taartpunt. Het huis heeft een verspringende gevel, waardoor een grillige tuinplattegrond ontstaat. De tuin loopt ongeveer een meter af naar de straat toe. Tegen de achtergrens staan vier spookachtig vervormde geknotte lindes op een zandrug. Aan de zijkant stond een overvloed aan vooral wintergroene heesters en bomen, waardoor de toch al smalle tuin door werd gereduceerd tot looppad. 

concept

Het reliëf, de wisselende breedte van de tuin en de verschillende toegangen vanuit het huis gaven aanleiding tot een reeks van plekken met elk een eigen programma: een kijktuin: een terras. De plekken worden als kralen aaneengeregen door een verspringende verbindingslijn, die zowel zichtlijn als looproute is.

vlakken

Vanaf het bordes voor het huis kijk je neer op de voortuin, een palet van grassen en vaste planten, met een enkele hoge struik ertussen. Voorbij het bordes springt de gevel van het huis terug, ruimte biedend aan een speelveld. Het laatste vlak is een terras. Een grindvlak verbindt het speelveld, het pad, een tweede bordes waar de zitkamer via openslaande deuren op uitkomt, en het terras. In zijn onregelmatige vorm neemt het terras alle richtingen van de tuin op en maakt de verbinding tussen de lengterichting van de kavel en de dwarsrichting van de zandrug met de vier linden. Een grove den in het terras markeert het scharnierpunt in de compositie.

lijnen

Een tweetal zichtlijnen verbindt de verschillende ruimtes. De eerste begint aan de straat en scheert langs het huis om op het speelveld te worden beëindigd door een houtsculptuur. De andere is opgespannen tussen een tweede houtsculptuur en aan het eind van het terras een nis met daarin een tuinbank. De verdraaiing van de nis legt de verbinding met het keukenraam. Soms is de zichtlijn gematerialiseerd in een fragment van de looproute. Deze fragmenten vormen de schakels tussen de beloopbare vlakken.

relif

Het niveauverloop in de tuin is zichtbaar gemaakt in drie vlakken: de oorspronkelijke zandrug, het terras en het speelveld. Van daar af helt de tuin licht af naar de straat. Om het terras meer ruimte te geven is de flauwe zandrug afgesneden met een houten keerwand, waardoor hij nadrukkelijk vorm krijgt. De keerwand, afgedekt met zink heeft scherpe hoeken om de wortels van de lindes ruimte te geven. De tweede steilrand is vormgegeven in de ligusterhaag die op een houten bordes staat, en tredes waar het pad door de haag steekt.

materialen

De kleuren van het huis - witgeschilderde bakstenen, rode pannen en grijsgroen geschilderd beton - keren terug in de kleuren van de beplanting en de verharding. Het terras is uitgevoerd in rode betonnen tegels, het pad in wit grind, en in de beplanting domineert het grijsgroene blad van de specifieke duinbeplanting: olijfwilg, duindoorn, tijm en blauw schapegras, en de oranjerode bloemen van havikskruid, zonneroosje en vuurpijl.